Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Samenwerking met Hogeschool Zuyd

"De beste ervaringen zijn die, die je eigen overtuigingen aan het wankelen brengen."
door Hendrik Jan Bakker, april 2016
 
Eerder berichtten wij over onze fondsenwervingsactiviteiten ten behoeve van het Core Program van de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling. Er werden twee professionele fondsenwervers aangetrokken. Hun kosten worden voorgefinancierd uit een gezamenlijk fonds van de SEKEM Development Foundation en de Duitse en Nederlandse vriendenkringen. De Nederlandse vriendenkring houdt toezicht op de fondsenwervingsactiviteiten, de selectie van docenten vindt plaats in nauw overleg met dr. Dahlia Khalil, verantwoordelijke voor het Core Program. Met financiële steun van Oxfam Novib werden in de winter van 2015/16 dertig docenten van hogescholen en universiteiten uit Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en natuurlijk Nederland uitgezonden. Zes van hen zijn werkzaam bij de faculteit International Business and Communication van Hogeschool Zuyd in Maastricht.
 
Jeanette Oostijen in gesprek met dr. Ibrahim Abouleish
 
"Ik geloof dat internationale samenwerking tussen universiteiten en hogescholen in belangrijke mate kan bijdragen aan een verhoogd globaal bewustzijn van studenten en staf", aldus Jeanette Oostijen, decaan van Zuyd. "Daarom bekijken we op welke manieren beide instituten verder kunnen samenwerken op het gebied van opleiding en onderzoek rond duurzaan ondernemen, taal en cultuur, kunst en techniek."
 
De docenten van Zuyd bezochten niet alleen de Heliopolis Universiteit, maar verbleven in het gastenverblijf op de SEKEM farm bij Belbeis, 60 km ten noordoosten van Cairo, waar ze ook de bedrijven en opleidingsinstituten bezochten. "Het bezoek aan de basisschool en de vakschool was indrukwekkend, vooral als je weet waar deze leerlingen vandaan komen", vertelt dr. Mohammed Khalil, hoofd van het International Trade Management Research Center van Zuyd. "Zorg voor mensen met een beperking uit de omgeving, van opleiding tot integratie in de samenleving, is een prestatie om trots op te zijn, zeker in een land waar een handicap nog als taboe en soms zelfs als een vloek wordt ervaren." Khalil onderzoekt hoe kleine en middelgrote technische ondernemingen uit Nederland een rol kunnen spelen bij de verdere ontwikkeling van SEKEM.
 
Nivard Beumers, Jana De Graef en Nouran Ahmed waren als docent Engels, Arabisch en interculturele communicatie vooral gericht op de interactie van de Egyptische docenten en studenten in het taalonderwijs. Zij participeerden in lessen, evalueerden die met de docenten en gaven tips voor het curriculum, voor differentiatie in lesmethoden en voor het effectief toetsen van vaardigheden. Volgens Ahmed hebben Egyptische docenten soms moeite met communiceren met studenten van het andere geslacht of uit verschillende lagen van de bevolking. In het kader van de lessen Arabische literatuur werd een online meeting gehouden met studenten Arabische taal en cultuur in Maastricht. Het is de bedoeling om vaker online tot uitwisseling te komen.
 
De Maastrichtse docenten waren onder de indruk van de enorme motivatie van de Egyptische studenten. Dat maakte het soms lagere kennisniveau meer dan goed.