Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Financieel tekort SEKEM Development Foundation

Beste vrienden van SEKEM,
 
Wij mogen terugkijken op een buitengewoon geslaagd bezoek van Helmy Abouleish. In amper 3 dagen kon Helmy de SEKEM aanpak presenteren in 4 bijeenkomsten: donderdagavond 28 september bij Op Hodenpijl met ca. 250 bezoekers, vrijdagochtend 29 september voor ca. 250 jonge deelnemers aan de Michaelconferentie, vrijdagavond 29 september in Pakhuis De Zwijger voor ca. 300 mensen en zaterdagochtend 30 september in Gent voor ca. 90 mensen. Ongelofelijk dat Helmy iedere keer in staat was de SEKEM aanpak enthousiast en met steeds weer andere accenten over te brengen. Het heeft mijn overtuiging verder verdiept dat het mogelijk is om als onderneming in eerlijke verhoudingen te staan met boeren, leveranciers, groothandels, afnemers en consumenten en daarbij winst te maken die enerzijds wordt geïnvesteerd in de toekomst van de onderneming en anderzijds in culturele en sociale projecten zoals scholen, een medisch centrum, gezondheidsprojecten in de omliggende dorpen en dergelijke. Met recht heeft Ibrahim dit ooit de “economy of love” genoemd. Een voorbeeld voor de wereld dat anderen inspireert om na te volgen.
 
Met de jaarlijkse bijdragen van de Vrienden in Duitsland, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk en Zwitserland kan SEKEM haar culturele en sociale projecten uitbreiden, waardoor de positieve invloed van SEKEM in de Egyptische samenleving betekenisvoller wordt.
 
Het bijzondere is dat door een jaarlijkse bijdrage van 10 procent uit de winst van het SEKEM-bedrijf de continuïteit van al die culturele en sociale projecten is gewaarborgd. Maar door de devaluatie van het Egyptische pond op 3 november 2016 is er een financieel probleem ontstaan. Omdat SEKEM veel geld heeft geleend in Duitsland en Nederland, is de schuld van de ene op de andere dag verdubbeld. Uiteraard is SEKEM al bezig bij te sturen, onder andere door de export weer te vergroten. Die was in 2015 nog 21 procent en nu alweer bijna 40 procent. Inkomsten uit export zijn immers ook verdubbeld. Voor 2017 maakt het bedrijf echter verlies en is geen bijdrage mogelijk voor de culturele en sociale projecten. Het gaat om een tekort van € 160.000. SEKEM heeft alle Vriendenkringen daarom dringend verzocht zich dit jaar extra in te spannen om in dit tekort te voorzien. Graag geven wij gehoor aan deze oproep. Bij mijn weten is dit de eerste keer in 40 jaar dat SEKEM zo’n oproep doet.
 
Wij verzoeken daarom alle vrienden, die daartoe in staat zijn, nog dit jaar een mooie, extra bijdrage te doen. U kunt uw extra bijdrage overmaken op IBAN: NL76 TRIO 0212 4884 22 (BIC-code: TRIONL2U) ten name van Vriendenkring SEKEM.
 
Met hartelijke groet,
 
Bert de Graaff (voorzitter) en Corien Hoek (penningmeester)