Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Bezoek uit Mali

door Yvonne Gerner 

 
Sinds 2006 steunt Yvonne Gerner de Malinees Mamadou "Baba" Traore om zijn droom - het begeleiden naar economische zelfstandigheid van de allerarmsten - te verwerkelijken. Daarvoor richtte ze in 2007 de stichting Random Baba op. Ruim een jaar geleden kwamen wij met haar in contact en ontstond het plan om met Baba een bezoek aan SEKEM te brengen voor een kennismaking ten behoeve van het project Dialangou in Mali. Dat is in oktober 2008 gelukt. Hieronder enkele indrukken van dit leerzame vierdaagse bezoek. 
 
Het was een hele organisatie om mezelf en Baba op dezelfde dag in Cairo aan te laten komen. De uitnodigingsbrief van dr. Ibrahim Abouleish voor SEKEM raakte zoek tussen de Nederlandse en Egyptische ambassade in Bamako, het ophalen van het visum in Bamako was een onderneming die Baba vier dagen reizen kostte, zijn vlucht werd een week van tevoren gecanseld maar. . . het lukte toch en het was alleszins de moeite waard. 
 
De ontvangst, verzorging en begeleiding op SEKEM waren indrukwekkend. De eerste twee dagen waren we onder de hoede van Attia Mohammed Sobhy. Hij sprak Duits en Engels en wisselde dat regelmatig af, terwijl Baba alleen Frans spreekt, maar dat mocht de levendigheid van de conversatie niet drukken. Bovendien bleek dat Baba ook moslim was en dat schiep een band. 
 
Composteren 
De eerste uren zaten we in een mooi zaaltje met de planetenzegels aan de wand en gaf Attia ons les over composteren. Er lagen mappen voor ons klaar met informatie over compostbereiding en de kalender van Maria Thun. Voor Baba, die van zijn grootouders nog wel de organische methode kent om met het land om te gaan, was het een openbaring om te horen over de biologisch- dynamische methode. Het gesprek ging vrij snel naar de situatie in Mali en welke mogelijkheden er zijn om daar meteen aan de slag te gaan. 
 
In Mali wordt alle afval, ongescheiden, 's nachts verbrand. Er hangt dan ook heel vaak een intens smerige stank. Het idee om in de omliggende dorpen van Mopti afval dat geschikt is voor compost op te halen (hetgeen ook werkverschaffing betekent) en op een stuk land te gaan beginnen met composteren lag snel op tafel. Inmiddels zijn hierover gesprekken gaande met de burgemeester van Mopti. 
 
Na de theoretische uiteenzetting brachten we een bezoek aan het stuk land buiten de muren van SEKEM waar de compostering plaatsvindt. Bet was heel bijzonder om te merken dat daar helemaal geen stank hing en dat de prachtige mulle aarde die het resultaat is zelfs lekker ruikt. 
 
De tweede dag was gereserveerd voor de dieren. Gesprekken met Angela Hofman die de koeien onder haar hoede heeft, kennismaking met de melkmachines, de inrichting van de stallen, de kippen, duiven en schapen. We hebben uitgebreid kunnen toekijken bij het bereiden van de preparaten en gezien hoe de zogenaamde kamillekinderen ingezet worden bij verschillende onderdelen van het werk. 
 
Ontmoetingen 
Op de derde dag maakten we uitgebreid kennis met de verschillende scholen. We hadden zelfs het geluk dat er vanwege het bezoek van vrouwen van de buitenlandse ambassades een feestelijke presentatie was voorbereid door de schoolkinderen. 
 
Minstens even belangrijk als de kennismaking met de verschillende onderdelen was echter ook het verblijf op SEKEM als zodanig. Het proeven van de atmosfeer, de vele ontmoetingen aan tafel en zomaar spontaan als we er rondliepen, de gesprekken, de vriendelijkheid en gastvrijheid. Twee maal waren we in de gelegenheid om met dr. Abouleish zelf te spreken. Hij gaf ons het advies om vooral op zoek te gaan naar mensen in Mali met ondernemersbloed en daarnaast Europese kennis erbij te halen. Ook heeft hij aangeboden om eventuele andere mensen uit Mali die belangstelling hebben te willen ontvangen. 
 
Samenvattend kan ik zeggen dat het bezoek een enorme verrijking en inspiratiebron is voor het werk van onze stichting in Mali. Baba heeft veel zaden van bomen 5 meegekregen. Bovendien heeft hij zelf gefilmd en dat inmiddels laten zien op het stadhuis in Mopti. In Mali worden chemicaliën voor de landbouw door de regering aan de boeren opgedrongen en ook diervoedsel dat vermengd is met dierlijke bestanddelen. Veel boeren die nog een gezond gevoel voor de aarde hebben, willen dit niet maar hebben geen keus. 
 
Baba beschreef mij hoe moeilijk het voor hem en zijn landgenoten is om dit soort ervaringen op te doen. Documentaires en films die over de Afrikanen en hun problemen gaan worden op filmfestivals en in filmhuizen in westerse landen vertoond maar niet bij hen. Rondreizen en bezoeken brengen aan inspirerende projecten is voor de gemiddelde Afrikaan niet weggelegd. 
 
Daarom wil ik dan ook, mede namens Baba, de Iona Stichting, Stichting Helias en de Vriendenkring SEKEM hartelijk dankzeggen voor de financiële bijdragen die deze reis mogelijk maakten. 
 
Via de website www.rondombaba.nl zal te volgen zijn hoe en of we het geleerde in praktijk zullen kunnen brengen. Wilt u dit unieke project financieel ondersteunen, dan kunt u een bijdrage overmaken op rekening 78.47.40.593 (Triodos Bank) t.n.v. Stichting Random Baba te Den Haag (fiscaal aftrekbaar).