Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Over SEKEM

Geschiedenis

Sekem is opgericht om een visioen voor duurzame menselijke ontwikkeling te realiseren. Haar missie is de ontwikkeling van het individu, de gemeenschap en het milieu op basis van een holistisch concept dat economisch, sociaal en cultureel leven omvat. Sekem wil vooral een impuls zijn voor voortdurende ontwikkeling op alle gebieden van het leven, niet alleen als model, maar ook door actief aan de wereldontwikkeling bij te dragen.

In 1977 kocht dr. Ibrahim Abouleish 70 ha maagdelijke woestijngrond nabij Belbeis, 60 km ten noordoosten van Cairo, die hij door middel van biologisch-dynamische landbouwmethoden vruchtbaar maakte. Nu is Sekem de paraplu voor een bloeiend landbouwbedrijf, een diverse groep productiebedrijven en een aantal NGOs op economisch, sociaal en cultureel gebied. Sekem wordt wereldwijd erkend als een voorbeeld voor sociaal ondernemerschap.

In 2003 verkoos de Schwab Foundation dr. Abouleish tot een van ’s werelds vooraanstaande sociale ondernemers en in hetzelfde jaar ontving hij de prestigieuze ‘Right Livelihood Award’, ook bekend als de Alternatieve Nobelprijs. Volgens de jury “demonstreert Sekem hoe een modern bedrijfsmodel winst en succes op de wereldmarkt combineert met een humane en spirituele benadering van mensen, terwijl ook het milieu wordt gerespecteerd”.

Een compleet historisch overzicht (in het Engels) vindt u hier.

Werken

Vasthoudend aan zijn visie, met een liefdevolle, luisterende benadering van ieder vraagstuk en door heel hard werken is er nu, na 37 jaar een bloeiende onderneming ontstaan, waar meer dan 2.000 mensen werk vinden en worden opgeleid, waar ruim 700 kinderen naar school gaan, waar muziek wordt gemaakt en nog veel meer. De winsten uit de onderneming worden ingezet om alle sociale, onderwijskundige en culturele activiteiten mogelijk te maken.
 
Bezoekers van SEKEM ervaren de inspirerende werking van het geheel. Het wonder van een ontwikkelingsgemeenschap is dus mogelijk. De onderneming niet als winstmachine voor de directeuren en aandeelhouders, maar voor de sociale en culturele ontwikkeling van allen!
Sekem heeft nu op 4 locaties landbouwgrond ontwikkeld: het moederbedrijf bij Bilbeis nabij Cairo, in de Sinai woestijn, in Minya in het zuiden van Egypte en in Baharya in de westelijke woestijn. 800 kleine boeren hebben zich als toeleveranciers in een bd-federatie verenigd.
SEKEM produceert geneeskrachtige kruiden, thee, voedingsmiddelen en textiel. De helft voor de Egyptische markt, de helft voor export.
 

Leren

Het ontwikkelingswerk van SEKEM krijgt steeds weer nieuwe impulsen doordat er nieuwe vragen ontstaan. Voor straatkinderen die moesten werken voor hun ouders werd een onderwijsprogramma ontwikkeld dat hen betere vooruitzichten biedt. Op een driejarige vakschool leren jongeren een vak en ontwikkelen ook hun persoon om zo hun weg in het leven te kunnen vinden en een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. Kinderen met een beperking krijgen liefdevolle begeleiding en onderwijs. Er is microkrediet voor ondernemende mensen in omringende dorpen. Recentelijk is een universiteit opgericht om studenten niet alleen een vak bij te brengen, maar ook te ontwikkelen tot ondernemende, innovatieve personen. SEKEM heeft in veel opzichten een voorbeeldfunctie in Egypte: het laat zien waar Egypte naar toe kan gaan.
 

Cultuur

SEKEM oriënteert zich mede op de wetenschappelijke en culturele verworvenheden van Europa en wil die vertalen naar de Egyptische context. SEKEM is ervan overtuigd dat Oost en West elkaar zullen bevruchten en zo beiden verder brengt.
 
Kunst speelt een belangrijke rol in SEKEM. Door kunst word je meer mens. Daarom beoefent iedere leerling, iedere student en iedere werknemer verschillende kunstvormen, niet om het resultaat, maar vanwege de helende werking van het kunstzinnige proces.