Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

OVER ONS

Ontwikkeling in Egypte

SEKEM is in 1977 ontstaan uit een visioen van oprichter Ibrahim Abouleish (1937-2017). Hij zag de noden van Egypte en wat hij daaraan wilde doen: een landbouwonderneming oprichten in de woestijn. Deze landbouwonderneming zou de woestijn met behulp van mest en compost op een natuurlijke wijze vruchtbaar maken. Bomen zouden er geplant worden en gezonde producten zouden er worden geproduceerd. Veel arme Egyptenaren zouden er werk vinden. Er zou ook gewerkt worden aan de ontwikkeling van de mensen. Training van vaardigheden, ontwikkeling van de persoon, kunst en cultuur, scholen voor de kinderen en medische voorzieningen. Dit alles plaatste hij onder het motto SEKEM: door de kracht van de zon.
 

De Vriendenkring

Wij vinden het van groot belang dat SEKEM haar voorbeeldfunctie kan blijven vervullen en nieuwe sociale en culturele ontwikkelingsvragen die op haar pad komen kan oppakken. Juist ook in deze woelige tijd, die Egypte doormaakt op weg naar een nieuwe ontwikkelingsfase.
 
De Vriendenkring SEKEM ondersteunt structureel de euritmie en het blokfluitonderwijs. Wij hebben met medewerking van de Wilde Ganzen kunnen bijdragen aan de school voor kinderen met een beperking. Dankzij een particuliere gift konden wij vijf jaar lang de school voor straatkinderen helpen. Mede dankzij giften van Stichting Demeter, imkerij De Traay en de Stichting Urtica/De Vijfsprong hebben wij kunnen bijdragen aan het veredelen van de inheemse Egyptische honingbij. Recentelijk hebben wij, dankzij giften van leden van de Antroposofische Vereniging, houders van obligaties van de SEKEM Holding en anderen, een grote bijdrage kunnen doen voor de ontwikkeling van de Heliopolis Universiteit. 
 

Wat kunt u doen?

Momenteel zoeken wij middelen om bij te dragen aan de studiekosten van studenten (vaak leerlingen van de Sekem-school), wier ouders het geld er niet voor hebben. Ook zoeken wij nog extra middelen voor het bijenproject en kunnen wij nieuwe of gebruikte violen gebruiken voor het muziekonderricht aan de SEKEM school. Muziekstudenten die een periode in Egypte muziekonderwijs willen geven, nodigen wij uit contact met ons op te nemen. Ook muziekdocenten die op zoek zijn naar een dankbare invulling van een sabattical year zijn van harte welkom.
 
U kunt SEKEM helpen door lid te worden van de Vriendenkring SEKEM of een schenking te doen. Ook immateriële ondersteuning wordt gewaardeerd. U kunt lid worden van de VRIENDENKRING SEKEM door het overmaken van een contributiebedrag van minimaal € 25 per jaar. Als u specifieke kennis wilt overdragen in Sekem, dan kunt u contact met ons opnemen. Ook kunt u ons op diverse manieren helpen met het bekend maken van Sekem in Nederland.
 
Leden ontvangen tweemaal per jaar een nieuwsbrief waarin u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen in Sekem en initiatieven in Nederland die met Sekem te maken hebben, en u hebt stemrecht op de jaarvergaderingen. Wanneer ons gevraagd wordt om in actie te komen om bepaalde activiteiten van SEKEM financieel te ondersteunen en daardoor mede mogelijk te maken, wordt u op de hoogte gebracht. U kunt dan eventueel een extra (vrijwillige) bijdrage overmaken. Alle schenkingen – ook de jaarlijkse contributie – zijn fiscaal aftrekbaar. 
 

Onze ambassadeurs

Willem Lageweg, oud-directeur MVO Nederland
 
"Sinds ik via een ontmoeting met de heer Abouleish met Sekem in contact kwam, ben ik diep onder de indruk van deze social enterprise van het eerste uur. Terecht wordt Sekem mondiaal erkend als een wereldvoorbeeld van de MVO-formule people, planet, prosperity. Door dit voorbeeld en het achterliggende gedachtegoed te steunen en uit te dragen zorgen de Vrienden van Sekem dat ook vele anderen worden geïnspireerd het beste uit zichzelf te halen. Als we allemaal zouden leven naar het voorbeeld van Sekem, dan zou de wereld er een heel stuk mooier uitzien."
 
Willem Ferwerda, directeur Commonland
 
"SEKEM is een bedrijf dat een geheim met zich meedraagt dat veel verder gaat dan natuurbehoud of duurzame landbouw. Ibrahim heeft vanuit zijn droom, die voortkwam uit zijn diepe verlangen om medemenselijkheid te verbinden met natuur, een bedrijf gesticht dat in alle opzichten uniek is. Een landbouwbedrijf dat mensen middels cultuur, onderwijs, gezondheidszorg en biodynamische landbouw met de natuur en daardoor met elkaar verbindt."