Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Boekentip: Islam en christendom, in wezen diep verbonden?

Luc Vandecasteele: ”Islam en christendom, in wezen diep verbonden?”

Prijs: € 19,90 + verzendingskosten (in België: € 1,83). ISBN 978 90 77611 13 5. Bestellen via www.via-libra.be of www.denieuweboekerij.nl

In het boek gaat de auteur op zoek naar de ware betekenis van de Koran. Hij hanteert daarvoor verschillende vertalingen. Luc Vandecasteele weet verscheidene clichés over de islam te demystificeren, ontdekt heel wat gelijkenissen met christendom en geesteswetenschap, maar vooral: het boek zet aan tot denken, tot zelf op zoek gaan. In die zin stelt het vooral vragen.