Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Islamgesprekken

Ibrahim Abouleish, oprichter van het Sekem-initiatief in Egypte, schrijft in zijn autobiografie: "Naar wat de islam kan bijdragen aan vragen op het gebied van ecologie, muziek, opvoeding, economie en recht moet dringend onderzoek worden verricht. Ik heb een vaag vermoeden van de vele nog onontgonnen schatten van deze religie, maar voel het als een te grote last om die alleen op te delven."
 
In drie bijeenkomsten wil Hendrik Jan Bakker op een Socratische manier met u naar die schatten op zoek gaan. Naast teksten van Rudolf Steiner, Günter Röschert en Ibrahim Abouleish, zullen de persoonlijke vragen en ervaringen van u en mijzelf leidend zijn.
 
Hendrik Jan Bakker is moslim, ontmoette Ibrahim Abouleish diverse malen en volgde een van diens islamseminars. Hij is bestuurslid van de Vriendenkring Sekem.
 
Drie donderdagavonden: 8, 12 en 22 februari 2018, 20.00 - 22.00 uur
Locatie: Elisabeth Vreedehuis, Riouwstraat 1, Den Haag
Prijs: 30 euro
Aanmelden (verplicht): hj.bakker@telfort.nl of 06 4492 0544