Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

De babygroep

door Maaitie Vis, april 2015
 
In maart 2015 bezochten delegaties van de Europese vriendenkringe SEKEM. Dit was mijn tweede bezoek aan SEKEM. In november 2012 was ik daar voor het eerst. Toen maakten wij de feestelijke opening van de Heliopolis Universiteit mee. Deze keer waren wij aanwezig bij de viering van het voorjaarsfeest. Dit was weer een geweldige gebeurtenis. Iedereen was aanwezig op dit feest: van kleuters tot middelbare scholieren, kinderen met een beperking, studenten van de universiteit en alle medewerkers van de bedrijven. Alles speelde zich in de buitenlucht in het amfitheater af.
 
Indrukwekkend was weer hoe kinderen van alle leeftijden op de bühne hun presentaties deden: muziek – koor en orkest, toneel, euritmie, declamatie, turnen. Hoe aandachtig was men toen de leerlingen met een beperking hun sprookje opvoerden… Zeer bijzonder was het humoristische toneelstuk door studenten van de Heliopolis Universiteit. Dit is nog heel nieuw voor de gemeenschap. Bijna volwasse¬nen die naar hartelust hun toneelstuk opvoerden! Ik kon natuurlijk niets woordelijk begrijpen, maar het werd zo beeldend uitgevoerd en het publiek moest vaak zó uitbundig lachen…. Voor ons was het echt genieten! 
 
Mijn aandacht ging deze dagen vooral ook uit naar de babycare. Twee dagdelen bezocht ik de crèche en was wel wat teleurgesteld over de inrichting van de ruimtes voor de baby’s en peuters (wij schonken al 500 euro voor vernieuwing van het sanitair). Ik voelde: hier moet nog heel wat gebeuren! Ik realiseerde me hoe belangrijk de omgeving, de aankleding van de ruimte en de sfeer voor het zeer jonge kind is. Ja, zelfs hoe belangrijk de innerlijke houding, de intentie van de volwassene is voor pasgeborenen. Het kind voelt en ervaart nog onbewust de stemming, de sfeer. Geborgenheid en veiligheid vormen een gezonde basis voor het opgroeiende kind, ja zelfs voor het hele leven. De leidsters die hier werken zijn heel vriendelijk en ook lief, maar zelf staan zij óók nog zeer onbewust in dit werk. Tijdens één van onze besprekingen later in die dagen heb ik op een onbewaakt moment toegezegd om de leidsters van de crèche wat te zullen coachen. Om hen te helpen anders in het werk te staan dan alleen maar als 'oppasmoeders'. Het was mij al vaker gevraagd…. Aan middelen ontbreekt het niet. Yvonne Floride – zij is verantwoordelijk voor het pedagogische werk – vertelde mij dat er wel degelijk mooie materialen en speelspulletjes zijn. Maar hoe ermee om te gaan?! Hoe om te gaan met ritmen in de dag en de week, welke gewoontes en rituelen zijn er? Het zal best lastig worden, want Arabisch spreek ik natuurlijk niet! Af en toe zal er een tolk zijn om te helpen, maar voor het grootste deel zal het net zo gaan als wij allemaal vroeger ons leven hebben leren leven: via de nabootsing!
 
In januari 2016 zal ik een maand naar SEKEM gaan. Dit zal een heel spannend avontuur worden! Ik hoop dat ik met mijn jarenlange ervaring als kleuterleidster en basisschoolleer-kracht kan bijdragen aan de positieve ontwikkeling van de crèche van SEKEM.