Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Fondsenwerving voor het Core Program van de Heliopolis Universiteit

 
door Digna Donze en Hendrik Jan Bakker, februari 2016
 
Hiermee willen wij u informeren over de fondsenwervingsactiviteiten van de Europese Vriendenkringen ten behoeve van internationale uitwisseling aan de Heliopolis Universiteit in 2015.
 
Ongeveer vijf jaar geleden introduceerde dr. Ibrahim Abouleish het idee om naast de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling (die toen nog geopend moest worden) een cultureel instituut te ontwikkelen voor het uitwisselen van kennis en ideeën tussen oost en west, noord en zuid, een zogenaamd Huis der Culturen. Het gaat om uitwisseling op diverse gebieden, variërend van cultuur en religie tot milieu- en voedselvraagstukken. 
 
SEKEM is daar uiteraard al heel lang informeel mee bezig en is er zelf een prachtig voorbeeld van. Zo wordt in SEKEM, geïnspireerd door de antroposofie en de islam, gewerkt aan duurzame oplossingen voor het voedseltekort in Egypte en aan verdraagzaamheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen in de omgeving van Belbeis. Regelmatig wordt SEKEM bezocht door mensen die zich in andere landen met dezelfde thema’s bezig houden en tot nu toe werden daarover in kleine kring ervaringen uitgewisseld.
 
Vooruitlopend hierop willen wij het Core Program van de Heliopolis Universiteit versterken. Het Core Program is een programma met algemeen vormende en culturele vakken voor alle studenten van de universiteit. Pas wanneer de inhoud van het Core Program stevig verankerd is, zal de focus worden verlegd naar een zelfstandige programmering en een eigen gebouw voor het Huis der Culturen. 
 
Aangezien hier veel geld mee gemoeid is, geld dat de Heliopolis Universiteit, noch de SEKEM Development Foundation of de Europese Vriendenkringen bezitten, zijn er projectaanvragen ingediend bij internationale fondsen zoals Oxfam-Novib, de Anna Lindh Foundation en Erasmus+.  Arjen Schamhart en Erik Prins zijn hiervoor als fondsenwervers benaderd. Arjen Schamhart heeft zijn sporen verdiend met de begeleiding van de financiering van de Al Fagr school voor kinderen met een beperking in samenwerking met Wilde Ganzen en met de financiële verantwoording van de Community School. Erik Prins was o.a. werkzaam voor de Wageningse Universiteit. 
 
Hun werk wordt voorgefinancierd uit een 'revolving fund'. In dit fonds participeren de SEKEM Development Foundation en de Nederlandse en Duitse vriendenkringen met ieder € 5.000. Het fonds wordt steeds aangevuld uit gehonoreerde financieringsaanvragen. Bestuursleden Bert de Graaff en Digna Donze van de Nederlandse Vriendenkring SEKEM houden toezicht op de fondsenwervingsactiviteiten. Gesprekspartner in Egypte is dr. Dahlia Khalil, verantwoordelijke voor het Core Program van de Heliopolis Universiteit.
 
Dankzij de bereidheid van Oxfam-Novib om reis- en organisatiekosten te financieren, konden in het najaar en de winter van 2015 dertig docenten naar SEKEM afreizen, die bereid waren om onbezoldigd workshops en korte cursussen te geven. De verblijfskosten werden door SEKEM betaald. Deze docenten zijn verbonden aan hogescholen en universiteiten in Denemarken, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Veel van de Nederlandse docenten zijn werkzaam bij Hogeschool Zuyd te Maastricht, waarmee een intensieve samenwerking wordt ontwikkeld.