Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Bamboefluiten op de Sekemscholen

door Dick Blokker en Karin Posthumus, februari 2014
 
Dit jaar gaat Karin Posthumus voor de veertiende keer naar SEKEM om samen met de leerkrachten van de Sekemschool bamboefluiten te maken en om hen te instrueren bij het geven van fluitles aan de kinderen.
 
Het idee werd geboren tijdens een reis door Egypte van Brandaan Reizen. De vraag om in SEKEM aan het werk te gaan met bamboefluiten kwam niet lang daarna via de initiatiefneemster van de Vriendenkring SEKEM Mieke van Asbeck. In 2004 reisde Karin naar SEKEM om een start te maken met het “Bamboefluitenproject”. Daar moesten de leerkrachten nog wel even aan wennen.
 
Naarmate het project in de loop van de jaren vorderde, groeide de samenwerking tussen de leerkrachten en Karin en was dit lesprogramma niet meer weg te denken. Vóór het eind van de Egyptische zomervakantie gaat Karin samen met de leerkrachten fluiten maken en neemt zij met hen de leerstof door. Wanneer de school weer is begonnen is zij in verschillende klassen aanwezig om te zien hoe de leerkrachten les geven met de fluiten. Daarnaast werkt zij zelf ook met de kinderen. Na schooltijd geeft zij nog wat aanwijzingen aan de leerkrachten. Zij is ongeveer drie à vier weken aanwezig, soms twee keer per jaar.
 
De leerkrachten krijgen in hun staatsopleiding geen lessen in muziek en zingen. Dankzij Karin wordt op de Sekemscholen nu naar hartelust gezongen en krijgen de kinderen muziekles. Door de ritme in de muziek worden de muzieklessen tot in het lichamelijke ervaren. Voorlopig blijft het belangrijk om dit project als Vriendenkring te ondersteunen omdat er o.a. door personeelsverloop steeds opnieuw begeleiding nodig is. Langzaam maar zeker zal Karin dit werk gezien haar leeftijd toch een keer moeten overdragen. Dat blijkt heel moeilijk te zijn en wij zouden heel blij zijn als iemand zich naar aanleiding van dit stukje meldt. Haar toekomstideaal is dat negen maanden per jaar een muziekleraar aanwezig zou kunnen zijn.
 
Een geluk is wel, dat een stagiaire al gedurende drie jaar van september tot juni haar werk voortzet. Daardoor konden alle leerkrachten de afgelopen drie jaar gedurende het hele schooljaar aandacht en ondersteuning ontvangen.