Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

Voortgang van het project “De Dertien Dorpen”

door Guus Schönfeld 

 
In de afgelopen jaren heeft de Vriendenkring SEKEM onder vrienden, belangstellenden en fondsverstrekkende organisaties middelen bijeengebracht om een ontwikkelingsproject mogelijk te maken in het gebied rondom Belbeis ten noordoosten van Cairo. Dit project, officieel “A Comprehensive Poverty Alleviation Intervention in Rural Sharkeya, Egypt” wordt professioneel begeleid vanuit het Medical Center, SEKEM. 
 
Aan een onlangs verschenen rapport van SEKEM aan de Europese Unie over de verrichte werkzaamheden ontlenen we het volgende. 
  • In het kader van de invoering van een samenhangend programma van verbetering van de zorg voor vrouwen gedurende zwangerschap, geboorte en de periode daarna, werd aan 13 vroedvrouwen een cursus gegeven in 2006, gevolgd door een tweede cursus in 2007. 
  • Periodiek onderzoek van 3.500 zwangere vrouwen, gevolgd door huisbezoek bij vrouwen die hiervoor in aanmerking kwamen. 
  • Een boek met eenvoudige tekst en tekeningen werd ontwikkeld en uitgetest onder 250 vrouwen die deelnamen aan het hierboven vermelde onderzoek. 
  • Voor een groep van 1.000 analfabete vrouwen is een programma ontwikkeld en uitgetest waarin de lees- en schrijfvaardigheid wordt aangeleerd aan de hand van teksten en plaatjes op het gebied van gezondheid en voortplanting. 
  • Met de resultaten van bovenstaande test zijn de cursussen lees- en schrijfvaardigheid aangevangen, eind 2006 hadden 145 vrouwen het getuigschrift verkregen. 
De bovenvermelde werkzaamheden worden voortgezet en een aanzet is gemaakt om de bewoners van het gebied bewust te maken van het belang van hygiëne in en rondom het huis. 
 
Een kopie van het uitgebreide rapport (in het Engels) is te verkrijgen via het secretariaat van de Vriendenkring.