Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

De Vriendenkring SEKEM

“Diep in mijn binnenste leefde een beeld: Midden in een zandwoestijn zie ik me water uit een bron scheppen. Behoedzaam plant ik bomen, kruiden en bloemen en drenk hun wortels liefdevol met het kostbare nat. Het koele bronwater lokt dieren en mensen, die er zich verkwikken en laven. Bomen bieden schaduw, het land wordt groen. Bloemen verspreiden hun geur, insecten, vogels en vlinders tonen hun overgave aan God, de Schepper, als spraken ze de eerste soera van de koran. En de mensen – die deze stille aanbidding van God gewaar zijn – tonen zorg en respect voor al het geschapene als weerspiegeling van de paradijstuin op aarde”. (Ibrahim Abouleish)
 

Hieronder leest u actuele berichten.

Sekemdag 2016

Beste vriend of vriendin van SEKEM,
 
Hiermee nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van onze jaarlijkse Sekemdag op zaterdag 28 mei 2016 te Culemborg. 
 
Dit jaar is de setting wat intiemer dan in 2015. Corien Hoek woonde en werkte vier jaar lang in Oman en spreekt over de situatie in het Midden-Oosten. 
 

Oude Egyptenaren schouwden de komst van Christus

Niet ver van SEKEM werd bijna vijfduizend jaar geleden de tempel van Re gebouwd. Judith von Halle beschrijft hoe de de priesters van Re in de geboorte van Horus een voorschouw van de incarnatie van Christus zagen.

Samenwerking met Hogeschool Zuyd

Eerder berichtten wij over onze fondsenwervingsactiviteiten ten behoeve van het Core Program van de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling. Met financiële steun van Oxfam Novib werden dertig docenten uitgezonden. Zes van hen zijn werkzaam bij de faculteit International Business and Communication van Hogeschool Zuyd in Maastricht.

Fondsenwerving voor het Core Program van de Heliopolis Universiteit

Hiermee willen wij u informeren over de fondsenwervingsactiviteiten van de Europese Vriendenkringen ten behoeve van internationale uitwisseling aan de Heliopolis Universiteit in 2015.

Hanem Mahmoud Youssef

Hanem Mahmoud Youssef, 29 jaar, moeder van een zoon, leidt de opleiding elektrotechniek aan de vakschool van SEKEM. Ze is de eerste vrouw in deze functie. "In Egypte zie je weinig vrouwen in technische beroepen. Tijdens mijn opleiding waren we maar met vier meisjes".

Francis, de timmerman

De mogelijkheid om een bijdrage aan de Egyptische houtwerkplaats te leveren kwam mij op dat moment zeer gelegen. Een werkplaats opnieuw inrichten, leerplannen uitdenken, nieuwe producten en afzetmarkten uitproberen, met leerlingen en werknemers uit een totaal andere wereld werken – het trok mij enorm aan om mijn hele weten en kunnen een tijdlang in dienst van een andere wereld te stellen.

Sekemdag 2015

Op zaterdag 27 juni hielden wij onze Sekemdag en jaarvergadering. De Sekemdag vormde de eerste dag van de conferentie Vier de Aarde! Wij waren zeer verheugd dat we ruim honderd mensen mochten verwelkomen. We begonnen met fragmenten uit de Tegenlicht-documentaire Groen Goud 2, becommentareerd door dr. Ibrahim Abouleish. Aansluitend vond de algemene ledenvergadering plaats.

De babygroep

In maart 2015 bezochten delegaties van de Europese vriendenkringe SEKEM. Mijn aandacht ging deze dagen vooral ook uit naar de babycare. De leidsters die hier werken zijn heel vriendelijk en ook lief, maar zelf staan zij óók nog zeer onbewust in dit werk. Tijdens één van onze besprekingen later in die dagen heb ik op een onbewaakt moment toegezegd om de leidsters van de crèche wat te zullen coachen. 

HU student Salah doet werkervaring op in Nederland

Salah Munir, student water engineering aan de Heliopolis Universiteit, bericht over zijn deelname in juli en augustus 2015 aan de internationale Farm Experience Internship van Wageningen Universiteit. Hij deed twee weken werkervaring op bij Bio Groenten at Home in Dalfsen.

Pages

Subscribe to SEKEM Vriendenkring RSS