Welcome to SEKEM Scandinavia.com - SEKEM Circle

De Vriendenkring SEKEM

“Diep in mijn binnenste leefde een beeld: Midden in een zandwoestijn zie ik me water uit een bron scheppen. Behoedzaam plant ik bomen, kruiden en bloemen en drenk hun wortels liefdevol met het kostbare nat. Het koele bronwater lokt dieren en mensen, die er zich verkwikken en laven. Bomen bieden schaduw, het land wordt groen. Bloemen verspreiden hun geur, insecten, vogels en vlinders tonen hun overgave aan God, de Schepper, als spraken ze de eerste soera van de koran. En de mensen – die deze stille aanbidding van God gewaar zijn – tonen zorg en respect voor al het geschapene als weerspiegeling van de paradijstuin op aarde”. (Ibrahim Abouleish)
 

NIEUWS

Overlijden dr. Ibrahim Abouleish

Op 15 juni 2017 ontvingen wij dit droevige bericht:
 
 
We are deeply saddened to announce that Dr. Ibrahim Abouleish passed away today.
 
He was always concerned with the wellbeing of the community in SEKEM, Egypt and the world, striving to contribute to sustainable development for all of us. He inspired so many people with his great vision and has been tremendously brave to start the SEKEM initiative with all of us.
 
Today, we send out our prayers and are deeply thankful for all he has done for and together with us.
 
According to islamic traditions, he will be buried tomorrow, Friday the 16. of June at 12:00.
 
With warm regards,
 
Helmy, the Abouleish Family and SEKEM Community
 
---
Hij kwam van God en keert terug in Gods handen.
Hij liet de wereld een kostbare schat na.
 
Het bestuur van de Vriendenkring Sekem namens de vele vrienden van Sekem in Nederland
Hendrik Jan Bakker - Digna Donze - Bert de Graaff - Corien Hoek - Marja Houwert - Maaitie Vis

 

"De wereld staat in brand en wij maken ons druk over hoofddoeken"

Tijdens een bezoek aan Oostenrijk, waar een van de wortels van het Egyptische ontwikkelingsinitiatief SEKEM ligt, had Konstanze Abouleish, bedrijfsleidster van het SEKEM textielbedrijf NatureTex, een ontmoeting met de islamitische activiste Carla Amina Baghajati. Baghajati weet vanuit een grondige analyse van de Koran te komen tot een overtuigend gelijkheidsmodel tussen man en vrouw in de islam. Barbara Chaloupek sprak met hen voor het Duitse tijdschrift Info3 over SEKEMs projecten voor gelijkberechtiging van vrouwen en over de theologisch gefundeerde gelijkwaardigheid van vrouwen in de islam. Dit interview werd vertaald en bewerkt door Hendrik Jan Bakker en Enis Odaci voor Nieuwwij.nl.

SEKEM bouwt aan sociale samenhang in Egypte

In maart organiseerden wij een reis naar SEKEM. Dat was een enorm succes. Het leverde ons ook een tiental nieuwe leden op. Ellen Winkel schreef naar aanleiding van deze reis voor Dynamisch Perspectief, waarvan zij hoofdredacteur is, een uitgebreid artikel over SEKEM. Een korter artikel verscheen in Antroposofie Magazine. Wij zijn voornemens om in oktober of november weer een reis te organiseren.

Stap per stap - ons werk in SEKEM

Sekem was de voorbije maanden meerdere keren op onze weg gekomen; Ivo Valkenburg schreef er over in zijn boek ‘Louter leven – Als de liefde spreekt door mens en economie’ en ook ‘Tegenlicht’ op VPRO toonde in hun reportage ‘Groen goud’ hoe Sekem door ecologisch te werken de economie in Egypte nieuw leven inblaast.

Oude Egyptenaren schouwden de komst van Christus

Niet ver van SEKEM werd bijna vijfduizend jaar geleden de tempel van Re gebouwd. Judith von Halle beschrijft hoe de de priesters van Re in de geboorte van Horus een voorschouw van de incarnatie van Christus zagen.

Samenwerking met Hogeschool Zuyd

Eerder berichtten wij over onze fondsenwervingsactiviteiten ten behoeve van het Core Program van de Heliopolis Universiteit voor duurzame ontwikkeling. Met financiële steun van Oxfam Novib werden dertig docenten uitgezonden. Zes van hen zijn werkzaam bij de faculteit International Business and Communication van Hogeschool Zuyd in Maastricht.

Fondsenwerving voor het Core Program van de Heliopolis Universiteit

Hiermee willen wij u informeren over de fondsenwervingsactiviteiten van de Europese Vriendenkringen ten behoeve van internationale uitwisseling aan de Heliopolis Universiteit in 2015.

Hanem Mahmoud Youssef

Hanem Mahmoud Youssef, 29 jaar, moeder van een zoon, leidt de opleiding elektrotechniek aan de vakschool van SEKEM. Ze is de eerste vrouw in deze functie. "In Egypte zie je weinig vrouwen in technische beroepen. Tijdens mijn opleiding waren we maar met vier meisjes".

Francis, de timmerman

De mogelijkheid om een bijdrage aan de Egyptische houtwerkplaats te leveren kwam mij op dat moment zeer gelegen. Een werkplaats opnieuw inrichten, leerplannen uitdenken, nieuwe producten en afzetmarkten uitproberen, met leerlingen en werknemers uit een totaal andere wereld werken – het trok mij enorm aan om mijn hele weten en kunnen een tijdlang in dienst van een andere wereld te stellen.

Pages

Subscribe to SEKEM Vriendenkring RSS